LEGJISLACIONI I PUNËS & BURIME NJERËZORE

Zgjidhje mbi zbatimin dhe përputhshmërinë e plotë me legjislacionin e punësimit të dizenjuara enkas për ju – për të zvogëluar koston dhe stresin tuaj

Tek PRSP Health and Safety Solutions Konsulentët tanë ligjorë me eksperiencë të gjerë në fushën e marrëdhënieve të punësimit dhe ligjislacionit përkatës, kuptojnë çështjet ligjore dhe praktike me të cilat ju ballafaqoheni si menaxher dhe më e rëndësishmja, si t’i zgjidhni ato – shpejt, me përgjegjësi dhe me kosto efektive. Ne e dimë se ballafaqimi me çështjet ligjore të punësimit mund të jetë një detyrë sfiduese, stresuese dhe që merr shumë nga koha juaj – ndërsa marrja e vendimeve të gabuara mund të jetë e kushtueshme.

Një gabim si një kontratë që i ka kaluar afati, një çështje disiplinore e keqmenaxhuar ose cdo mosmarrëveshje tjetër me punonjësit tuaj mund të ju lënë të pambrojtur në cështje gjyqësore me pretendeme për diskriminim apo shkarkime të padrejta, të cilat shpesh rezultojnë në pagimin e shumave në mijëra lek, teksa në të njëjtën kohë ul reputacionin e kompanisë suaj.

Menaxhoni në mënyrë efektive çështjet

Shumë biznese thjesht nuk kanë burime për të menaxhuar çështjet e punësimit në mënyrë efektive në kompani dhe konsulentët tanë miqësorë të legjislacionit të punësimit dhe Burimeve Njerëzore mund t’ju ofrojnë një shërbim të plotë mbi zbatimin e ligjislacionit të punësimit për të gjitha marrëdhëniet kontraktuale të punësimit që ju lidhni me punonjësit tuaj ose mund të punojnë në një mënyrë ad hoc duke mbështetur ekipin e kompanisë tuaj. Konsulentët tanë shumë të kualifikuar mund të ndihmojnë në mbrojtjen e biznesit tuaj nga mosmarrëveshje të kushtueshme me këshillat e tyre mbështetëse, praktike, duke siguruar që ju të mbeteni në përputhje të plotë me legjislacionin e punës në Shqipëri. Të kini Konsulentin tonë të dedikuar vetëm për ju, vetëm një thirrje telefonike larg është një mënyrë me kosto shumë efektive për të marrë këshilla eksperti kur ju nevojitet.

Cilado qoftë madhësia e biznesit tuaj

Specialistët e ligjit për punësim dhe BNJ mund të ndihmojnë edhe nëse keni një ekip të burimeve njerëzore që kërkon mbështetje shtesë për një situate të vështirë ose nëse jeni një biznes i vogël që kërkon ndihmë për të qënë në përputhje me ligjin. Për të ndihmuar bizneset më të vogla, ne kemi krijuar paketën Punësim i Sigurt 1-10, e cila është një paketë shërbimi gjithëpërfshirës me Tarifë-Fikse dhe shërbim BNJ i projektuar për kompanitë me 1 deri në 10 punonjës në mënyrë që të menaxhojnë me kosto efektive proceset e tyre të BNJ duke siguruar që ata të jenë në rregull me zbatimin e legjislacionit të punës. Ne gjithashtu ofrojmë një shërbim të projektuar veçanërisht për bizneset që kanë midis 11 dhe 50 të punësuar.

Konsulentët tanë kanë një njohuri të thellë të praktikave më të mira dhe legjislacionit të punësimit, bazuar në përvojën shumëvjeçare si në Shqipëri ashtu edhe në Mbretërinë e Bashkuar. Cilado qoftë çështja, ne jemi këtu për të ofruar këshilla dhe zgjidhje të shpjeguara me një gjuhë të qartë, pa zhargon, një konsulent të dedikuar, llogaridhënës dhe jo agjent call-center, që ju ndihmon të bëni zgjedhje të informuara duke qënë në përputhje të plotë me kërkesat e ligjit.