Certifikata Teknike Ndërkombëtare NEBOSH mbi Sigurinë dhe Shëndetin në Industrinë e Naftës dhe Gazit bazohet në standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira dhe është një kualifikim i domosdoshëm për këdo me përgjegjësi në Sigurinë dhe Shëndetin në terren apo në zyrë në industrinë e Naftës dhe Gazit.

 • NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational Safety është një kualifikim i domosdoshëm për ata që punojnë në industrinë e naftës dhe gazit
 • Mundësi mesimi online

Certifikata Teknike Ndërkombëtare NEBOSH mbi Sigurinë dhe Shëndetin në Industrinë e Naftës dhe Gazit është e përshtatshme për menaxherët, mbikëqyrësit, përfaqësuesit dhe konsulentët e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë brenda industrisë së naftës dhe gazit dhe bazohet në njohuritë e marra nga Certifikata e Përgjithshme NEBOSH.

Përfitimet e arritjes së Certifikatës NEBOSH në Industrinë e Naftës dhe Gazit:

 • Rrisni perspektivat tuaja të karrierës – Certifikatat NEBOSH vlerësohen nga punëdhënësit në të gjithë botën
 • Përmirësoni performancën tuaj në punë

Permbajtja e kursit:

Certifikata NEBOSH në Industrinë e Naftës dhe Gazit bazohet në Standardet Ndërkombëtare dhe Sistemet e Menaxhimit. Përbëhet nga një Kapitull.

Informacioni i mëposhtëm mbi kapitujt dhe temat që zhvillohen gjatë kursit nuk është përkthyer në Shqip pasi kursi është në gjuhën Angleze dhe testimi gjithashtu 

Unit IOG1: Management of International Oil and Gas Operational Safety

 • Health, Safety and Environmental Management in Context
 • Hydrocarbon Process Safety 1
 • Hydrocarbon Process Safety 2
 • Fire Protection and Emergency Response
 • Logistics and Transport Operations

Testimi:

Ky kurs vlerësohet nga një provim dy orë me shkrim.

Testimet zhvillohen në Mars, Qershor, Shtator dhe Dhjetor çdo vit.

Certifikata NEBOSH në Industrinë e Naftës dhe Gazit ONLINE

 • Në dispozicion 24/7 
 • Rreth 55 orë studim + provime (mund të kryhen në 2 muaj)
 • Ideale për ata që kanë nevojë të mësojnë në mënyrë fleksibël