Certifikata Ndërkombëtare NEBOSH për Mbrojtjen nga Zjarri siguron njohuritë e duhura për të kryer një vlerësim efektiv të riskut për mbrojtjen nga zjarri.

 • Certifikata e zjarrit NEBOSH është një kualifikim i rëndësishëm për ata me përgjegjësi në mbrojtjen nga zjarri në punë
 • Mundësi studimi online

Kursi i Certifikatës Ndërkombëtare NEBOSH për Mbrojtjen nga Zjarri bazohet në standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira dhe ofron njohuritë e domosdoshme për njerëzit me përgjegjësi në mbrojtjen nga zjarri në punë. Eshtë veçanërisht e përshtatshme për ata që hartojnë ose rishikojnë vlerësimet e risku për mbrojtjen nga zjarri në vende të punës me rrezik të ulët ose të mesëm.

Përfitimet e arritjes së Certifikatës Ndërkombëtare NEBOSH për Mbrojtjen nga Zjarri

 • Rrisni perspektivat tuaja të karrierës; Certifikatat NEBOSH vlerësohen nga punëdhënësit kudo në botë
 • Mundëson Anëtarësim i Asociuar në IOSH (AIOSH) dhe plotëson kërkesat akademike për Anëtarësimin Teknik (TechIOSH)
 • Mundëson Anëtarësim të Asociuar të IIRSM (AIIRSM)
 • Mundëson Anëtarësim Teknik të Institutit të Oficerëve të Parandalimit të Zjarrit (TIFPO)

Përmbajtja e kursit:

Certifikata Ndërkombëtare NEBOSH për Mbrojtjen nga Zjarri bazohet nga standartet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira. Përbëhet nga tre kapituj që duhet të përfundohen me sukses për të arritur kualifikimin e Certifikatës Ndërkombëtare NEBOSH për Mbrojtjen nga Zjarri. 

Informacioni i mëposhtëm mbi kapitujt dhe temat që zhvillohen gjatë kursit nuk është përkthyer në Shqip pasi kursi është në gjuhën Angleze dhe testimi gjithashtu

Unit IG1: Management of International Health and Safety

 • Foundations in Health and Safety
 • Health and Safety Management Systems – Plan
 • Health and Safety Management Systems – Do
 • Health and Safety Management Systems – Check
 • Health and Safety Management Systems – Act

Unit IFC1: Fire Safety and Risk Management

 • Managing Fire Safety
 • Principles of Fire and Explosion
 • Causes and Prevention of Fires and Explosions
 • Fire Protection in Buildings
 • Safety of People in the Event of Fire
 • Fire Safety Risk Assessment

Unit IFC2: Fire Safety Practical Application

Testimi:

 • Kapitulli IG1 vlerësohet mbi një shembull real të cilin e zhvilloni brenda 24 orëve në shtëpi
 • Kapitulli IFC1 vlerësohet nga një provim dy orë me shkrim.
 • Kapitulli IFC2 vlerësohet nga një testim praktik tre orësh i kryer në vendin tuaj të punës (ose një vend tjetër të përshtatshëm pune)

Testimet për IG1 zhvillohen cdo 2 muaj, ndërsa për IFC1 dhe IFC2 zhvillohen nga RRC në Mars, Qershor, Shtator dhe Dhjetor cdo vit.

Certifikata Ndërkombëtare NEBOSH për Mbrojtjen nga Zjarri ONLINE

 • Në dispozicion 24/7 
 • Rreth 120 orë studimi + provimet (mund të përfundohen në 3 muaj)
 • Top Up (për mbajtësit e IGC dhe ICC): rreth 60 orë studimi (mund të përfundohet në 2 muaj)
 • Ideale për ata që kanë nevojë të mësojnë në mënyrë fleksibël