Diploma Ndërkombëtare NEBOSH në Shëndetin dhe Sigurinë në Punë (IDip) është kualifikimi i domosdoshëm për ata që kanë ambicie të jenë “Profesionist për Shëndetin dhe Sigurinë në Punë” dhe të kenë një karrierë të nivelit të lartë në menaxhimin e SHS/HSE.

 • Diploma NEBOSH është Standardi i Artë në kualifikimet e Shëndetit dhe Sigurisë në Punë
 • Mundësi mësimi online rreth 450 orë studimi.
 • Diploma NEBOSH njihet ndërkombëtarisht nga punëdhënësit në të gjithë sektorët.

Përfitimet e të paturit diplomën NEBOSH në Shëndetin dhe Sigurinë në Punë:

 • Vlerësuar nga punëdhënësit: Personat me diploma NEBOSH marrin paga më të larta (hulumtimi i NEBOSH).
 • Rritni perspektivat tuaja të karrierës: Mbajtësit e diplomave NEBOSH janë të kërkuar në të gjithë botën.
 • Përdorni shkronjat ‘IDipNEBOSH’ pas emrit tuaj dhe gjithashtu keni të drejtë të anëtarësoheni si të diplomuar në IOSH (GradIOSH) dhe anëtarësimi i plotë i IIRSM (MIIRSM).

RRC ju ofron shumë më tepër se çdo ofrues tjetër i Diplomës Ndërkombëtare NEBOSH:

 • RRC është një Gold Learning Partner i NEBOSH – duke ju garantuar përvojën më të mirë të të mësuarit për këtë Diplomë NEBOSH
 • Mbi 90% e studentëve të RRC kanë përfunduar me sukses Diplomën e tyre NEBOSH
 • 90+ vjet përvojë në trajnim dhe edukim
 • 45 vjet përvojë në dhënien e trajnimeve për shëndetin dhe sigurinë në punë
 • Mësimdhënie dhe mbështetje nga një ekip prej 50 trajnues ekspertë

Përmbajtja e kursit:

Diploma Ndërkombëtare NEBOSH në Shëndetin dhe Sigurinë në Punë bazohet në Legjislacionin e MB dhe bazohet në njohuritë e marra në nivelin e Certifikatës NEBOSH. Eshtë i përbërë nga katër njësi që duhet të përfundojnë brenda 450 orëve:

Kapitulli IA: Menaxhimi Ndërkombëtar për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë – 154 orë

 • IA1 – Parimet e Menaxhimit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë
 • IA2 – Rregullat e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë 
 • IA3 – Shkaqet dhe hetimi i aksidenteve
 • IA4 – Matja dhe rishikimi i performancës së sigurisë dhe shëndetit në punë  
 • IA5 – Identifikimi dhe Vlerësimi i Rrezikut
 • IA6 – Kontrolli i Rrezikut 
 • IA7 – Faktorët e Organizimit
 • IA8 – Faktori Njerëzor 
 • IA9 – Roli i Përgjegjësit të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë

Kapitulli IB: Kontrolli Ndërkombëtar i agjentëve të rrezikshëm në vendin e punës – 115 Hours

 • IB1 – Menaxhimi i Shëndetit në Punë 
 • IB2 – Identifikimi, Vlerësimi dhe Trajtimi i Substancave të rrezikshme
 • IB3 – Identifikimi, Hetimi dhe Vlerësimi i Substancave të Rrezikshme
 • IB4 – Monitorimi dhe Matja e Substancave të Rrezikshme
 • IB5 – Agjentët Biologjikë
 • IB6 – Zhurmat dhe Dridhjet 
 • IB7 – Rrezatimi 
 • IB8 – Shëndeti mendor dhe trajtimi i dhunës dhe ngacmimeve në punë 
 • IB9 – Rreziqet muskulo-skeletore dhe kontrolli i tyre 
 • IB10 – Rreziqet e mjedisit të punës dhe kontrolli i tyre

Kapitulli IC: Siguria e Pajisjeve të Punës në Vendin e Punës – 120 Hours

 • IC1 – Kërkesat për mirëqenien në vendin e punës dhe çështjet specifike të vendit të punës
 • IC2 – Zjarri dhe Shpërthimet 
 • IC3 – Vlerësimi i rrezikut nga zjarri në vendin e punës
 • IC4 – Ruajtja, magazinimi dhe përdorimi i substancave të rrezikshme
 • IC5 – Pajisjet e Punës
 • IC6 – Makineritë e Punës
 • IC7 – Pajisjet lëvizëse, ngritëse, hyrëse dhe puna në lartësi
 • IC8 – Siguria Elektrike
 • IC9 – Ndërtimi dhe punimet e një natyre të përkohshme – Rreziqet dhe Kontrollet
 • IC10 -Transporti në vendin e punës dhe menaxhimi i rrezikut rrugor që lidhet me punën

Unit DNI: Aplikimi i Teorisë dhe Praktikës për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë

 • Një projekt i bazuar në punë me 8,000 fjalë

Testimi:

Kapitujt IA, IB dhe IC i NEBOSH International Diploma vlerësohen secili nga një provim me shkrim 3 orësh. UKapitulli DNI vlerësohet nga një projekt i bazuar në punë me 8,000 fjalë.

Provimet kryhen në Janar dhe Korrik cdo vit. Kapitulli DNI mund të dorzohet në Shkurt, Maj, Gusht ose Nëntor cdo vit.

NEBOSH International Diploma in Health & Safety ONLINE

 • Rreth 450 orë studimi + provim (kursi mund të përfundojë në 12-30 muaj

  • Unit IA – 155 orë
  • Unit IB – 115 orë
  • Unit IC – 120 orë
  • Unit DNI – 60 orë
 • Ideale për ata, stili i jetës së të cilëve ka nevojë për një metodë mësimi me të vërtetë fleksibël me cilësi të lartë.