Certifikata Ndërkombëtare NEBOSH në Industrinë e Ndërtimit/NEBOSH International Certificate in Construction Health and Safety (ICC) ofron njohuri të shumta në fushën e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë të lidhura me ndërtimin dhe është një kualifikim i rëndësishëm për këdo me përgjegjësi të SSHP në industrinë e ndërtimit.


 • Certifikata Ndërkombëtare NEBOSH në Industrinë e Ndërtimit (ICC është e rëndësishme për të gjithë ata që kanë përgjegjësi të SSHP në industrinë e ndërtimit).
 • Mundësi mësimi online 160 orë + provim– kudo në Shqipëri dhe Kosovë.

Kursi përfshin një gamë të gjerë rreziqesh specifike për industrinë e ndërtimit dhe mënyrën e kontrollit të tyre, duke ju lejuar të përfundoni punën tuaj të përditshme në mënyrë më efektive dhe me besim.

Përfitimet e Përfundimit dhe Pasjes së Certifikatës Ndërkombëtare NEBOSH në Industrinë e Ndërtimit

 • Rrisni perspektivat tuaja për një karrierë të shkëlqyer
 • Certifikata vlerësohet nga punëdhënësit globalisht, kudo në botë
 • Përmbush kërkesat akademike për titull Anëtarësimi i Asociuar i IOSH (AIOSH) dhe plotëson kërkesat akademike për Anëtarësimin Teknik (TechIOSH)
 • E drejta e anëtarësimit të asociuar të IIRSM (AIIRSM)

Përmbajtja e kursit:

Certifikata Ndërkombëtare NEBOSH në Industrinë e Ndërtimit bazohet në standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira. Kursi  përbëhet nga tre kapituj të cilat duhet të përfundohen me sukses brenda 160 orëve për të arritur kualifikimin.

Informacioni i mëposhtëm mbi kapitujt dhe temat që zhvillohen gjatë kursit nuk është përkthyer në Shqip pasi kursi është në gjuhën Angleze dhe testimi gjithashtu.

Unit IG1: Management of International Health and Safety

 • Foundations in Health and Safety
 • Health and Safety Management Systems – Plan
 • Health and Safety Management Systems – Do
 • Health and Safety Management Systems – Check
 • Health and Safety Management Systems – Act

Unit ICC1: Managing and Controlling Hazards in International Construction Activities

 • Construction Management
 • Construction Site – Hazards and Risk Control
 • Vehicle and Plant Movement – Hazards and Risk Control
 • Musculoskeletal Hazards and Control
 • Work Equipment – Hazards and Risk Control
 • Electrical Safety
 • Fire Safety
 • Chemical and Biological Health – Hazards and Risk Control
 • Physical and Psychological Health – Hazards and Risk Control
 • Working at Height – Hazards and Risk Control
 • Excavation Work and Confined Spaces – Hazards and Risk Control
 • Demolition and Deconstruction – Hazards and Risk Control

Unit ICC2: Construction Health and Safety Practical Application

Testimi:

 • Kapitulli IG1 vlerësohet nga një provim me shkrim ku mban shënimet apo librin hapur dhe mund të shohësh materialet
 • Kapitulli ICC1 vlerësohet nga një provim me shkrim prej 2 orësh
 • Kapitulli ICC2  vlerësohet nga një testim praktik dy-orësh i kryer në një kantier ndërtimi.

Provimet zhvillohen në Mars, Qershor, Shtator dhe Dhjetor të çdo viti.

NEBOSH International Construction Certificate ONLINE

 • Në dispozicion 24/7 
 • Rreth 160 orë studim + provime (mund të pëfundohet brenda 3 muajsh)
 • Top Up (për mbajtësit e IGC ose IFC): Rreth 100 orë studim (mund të përfundojë në më pak se 3 muaj)
 • Ideale për ata, stili i jetës së të cilëve ka nevojë për një metodë me të vërtetë fleksibël si ajo e të mësuarit online dhe njëkohësisht me cilësi të lartë.