Certifikata NEBOSH HSE, Hyrje në Hetimin e Aksidenteve është krijuar për t’u mundësuar nxënësve të kryejnë hetime të aksidenteve, të hartojnë plane kontrolli të rrezikut dhe të kontribuojnë në punën e ekipit të tyre për hetime të aksidenteve / incidenteve në shkallë të gjerë. Ky kurs është i përshtatshëm për menaxherët, supervizorët, ekspertët e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, përfaqësuesve të sindikatave dhe atyre që aspirojnë një karrierë në SSHP.
                                                    

 • Kursi për Certifikatën NEBOSH HSE, Hyrje në Hetimin e Aksidenteve ofron njohuri të shkëlqyeshme nga trajnerët ekspertë NEBOSH në Angli.                         
 • Mundësi studimi online, 10 orë


Zhvilluar bashkërisht nga NEBOSH, Rregullatori i Sigurisë dhe Shëndetit në Mbretërinë e Bashkuar (UK) dhe Institucioni Ekzekutiv i Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, ky kualifikim tregon se si aksidentet/incidentet jo komplekse mund të hetohen në mënyrë efektive.

Përfitimet e Përfundimit dhe Pasjes së Certifikatës NEBOSH HSE Hyrje në Hetimin e Aksidenteve

 • Rrisni perspektivat tuaja për një karrierë të shkëlqyer
 • Certifikata vlerësohet nga punëdhënësit globalisht, kudo në botë
 • Siguron besim për të trajtuar në mënyrë efektive hetimet e incidenteve / aksidenteve në vendin e punës             
 • Ofron një bazë të shkëlqyeshme për kualifikimet e mëtejshme NEBOSH
 • Online: 10 orë studimi dhe provimi online me alternativa.

Përmbajtja e Kursit:

Certifikata NEBOSH HSE në Hetimin e Aksidenteve përbëhet nga një kapitull i cili duhet të përfundojë me sukses brenda 1 jave.
Kursi përfshin:

 • Argumentat morale, ligjore dhe financiare për hetimet
 • Faktorët njerëzorë dhe organizativë
 • Hetimi i aksidenteve dhe incidenteve
 • Strategjitë pozitive dhe pengesat për intervistat e suksesshme
 • Teknikat e përparuara të hetimit të aksidenteve / incidenteve

Kursi vlerësohet nga një testim një-orësh i cili përfshin në një ushtrim praktik mbi një plan veprimi të bazuar në prova i cili ndërmerret gjatë kursit. 

Certifikata NEBOSH HSE në Hetimin e Aksidenteve, ONLINE

 • Në dispozicion 24/7 në Shqipëri dhe Kosovë
 • Rreth 10 orë studim përfshirë Testimin Online (mund të përfundojë në 2 javë ose më pak se 1 muaj)
 • Ideale për ata, stili i jetës së të cilëve ka nevojë për një metodë me të vërtetë fleksibël si ajo e të mësuarit online dhe njëkohësisht me cilësi të lartë.