• Certifikata NEBOSH HSE në Menaxhimin e Sigurisë së Proceseve Industriale/NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management
  ofron njohuri të  gjera të Menaxhimit të Sigurisë së Proceseve Industriale(PSMI) për të siguruar që mbajtësit e kësaj çertifikate mund të kontribuojnë në menaxhimin efektiv të sigurisë dhe rreziqeve në proceset industriale.
 • Certifikata NEBOSH HSE në Menaxhimin e Sigurisë së Proceseve Industriale ndihmon në përmirësimin e PSMI në industritë me rrezik më të lartë.
 • Mënyra e studimit Online, 48 orë.
 • Na kontaktoni në +355 693076469 ose dërgoni email info@prsphealthandsafety.com për të gjitha informacionet më të fundit mbi këtë kurs.

Krijuar nga NEBOSH në bashkëpunim me Institucionin Ekzekutiv për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë dhe Rregullatori i Sigurisë dhe Shëndetit në Mbretërinë e Bashkuar (UK), ky kurs është i përshtatshëm për njerëzit në të gjithë botën që punojnë në industritë e përpunimeve të tilla si nafta dhe gazi, kimikatet, plastika dhe farmaceutikat. Duke pasur parasysh natyrën e rrezikshme të këtyre industrive, ky kualifikim është krijuar për t’i dhënë njohuri të specializuara menaxherëve, supervizorësve dhe profesionistëve të sigurisë dhe shëndetit në punë.

Përfitimet e Përfundimit dhe Pasjes së Certifikatës NEBOSH HSE në Menaxhimin e Sigurisë së Proceseve Industriale

  • Rrisni perspektivat tuaja për një karrierë të shkëlqyer
  • Certifikata vlerësohet nga punëdhënësit globalisht, kudo në botë
  • Mundëson mbajtësit e kësaj certifikate të njohin dhe të kontribuojnë në kontrollin e sigurisë dhe rreziqeve në industrinë e përpunimeve dhe proceset industriale.
  • Online: Studim fleksibël, në kohën tuaj të lirë, rreth 48 orë studimi + provim.
 • Përmbajtja e kursit:

Certifikata NEBOSH HSE në Menaxhimin e Sigurisë së Proceseve Industriale përbëhet nga një Kapitull me katër nënkapituj:

 • Udhëheqja e Sigurisë së Proceseve;
 • Menaxhimi i rrezikut të proceseve;
 • Kontrolli i Rreziqeve të Sigurisë së Proceseve;
 • Mbrojtja nga zjarri dhe reagimi ndaj emergjencave.

Me Tema si më poshtë:

 • Krijimi i sistemeve të menaxhimit të proceseve
 • Strategjitë e mirëmbajtjes dhe menaxhimit të aseteve
 • Hapja dhe mbyllja e sigurtë e impianteve gjatë proceseve industriale
 • Standardet e performancës për sistemet dhe pajisjet kritike të sigurisë                                                                                     

Rreziqet dhe kontrollet për:

 • Reaksionet kimike
 • Magazinimi me shumicë i substancave të rrezikshme
 • Zjarri dhe shpërthimi
 • Qëllimi dhe tiparet e planeve të emergjencës

Testimi

Certifikata NEBOSH HSE në Menaxhimin e Sigurisë së Proceseve Industriale testohet nga një provim që zgjat 90 minuta i cili konsiston në 40 pyetje me zgjedhje të shumëfishtë.

Certifikata NEBOSH HSE në Menaxhimin e Sigurisë së Proceseve Industriale, ONLINE

 • Në dispozicion 24/7 në Shqipëri dhe Kosovë
 • Rreth 48 orë studim + provim (mund të përfundojë në 2 muaj)
 • Ideale për ata, stili i jetës së të cilëve ka nevojë për një metodë me të vërtetë fleksibël si ajo e të mësuarit online dhe njëkohësisht me cilësi të lartë.
 •