Certifikata NEBOSH HSE për Lidership Ekselent në Menaxhimin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë synon t’u ofrojë studentëve/drejtuesve, njohuritë e duhura për të kuptuar se çfarë është Lidershipi Ekselent në Menaxhimin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë dhe për t’u siguruar që ata mund të kontribuojnë në menaxhimin efektiv të performancës së përgjithshme të organizatave.

 

 • Certifikata NEBOSH HSE për Lidership Ekselent në Menaxhimin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë mundëson menaxhim efektiv të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë dhe përmirësim të performancës së përgjithshme të organizatave.
 • Mundësi mësimi online, 15 orë 

Zhvilluar bashkërisht nga NEBOSH, Rregullatori i Sigurisë dhe Shëndetit dhe Institucioni Ekzekutiv i Sigurisë dhe Shëndetit në Punë (HSE) së Britanisë së Madhe, ky kualifikim është i përshtatshëm për drejtuesit aktualë apo ata të ardhshëm, të cilët dëshirojnë të fitojnë njohuri thelbësore mbi faktin se si sjelljet dhe përgjegjësitë e tyre ndikojnë drejtpërdrejt në menaxhimin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë.

Përfitimet e Përfundimit dhe Pasjes së Certifikata NEBOSH HSE për Lidership Ekselent në Menaxhimin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë

 • Krijuar posaçërisht për menaxherët dhe drejtuesit në të gjitha organizatat
 • Rritni perspektivat tuaja të karrierës, Certifikatat NEBOSH vlerësohen nga punëdhënësit në të gjithë botën
 • Online: rreth 15 orë studim duke përfshirë provimin online.
 • Kalueshmëri e provimit mbi normat mesatare

Përmbajtja e Kursit:

Certifikata NEBOSH HSE për Lidership Ekselent në Menaxhimin e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë përbëhet nga një kapitull e cila duhet të përfundohet për të fituar kualifikimin. Kursi përfshin tre nëntema:

 • Bazat e lidershipit për menaxhimin e sigurisë dhe shëndetit në Punë
  Dështimi njerëzor dhe vendimmarrja
 • Lidership

Me tema që përfshijnë:

 • Përfitimet e biznesit nga lidershipi ekselent për sigurinë dhe shëndetin në punë (përfshirë argumentet morale, ligjore dhe financiare);
 • Efektet e udhëheqjes së mirë në kulturën e sigurisë dhe shëndetit në punë;
 • Dështimet njerëzore;
 • Modeli i HSE-së ‘Bëje të ndodhë’;
 • Proceset e vendimmarrjes duke përfshirë mentalitetin injorues dhe përceptimet paragjykuese;
 • Stilet e lidershipit;
 • Pesë vlerat e lidershipit të HSE;
 • Ndërtimi i marrëdhënieve me fuqinë punëtore.

Kursi vlerësohet nga një testim ditor i cili përfshin një ndërhyrje në udhëheqje që Nxënësi(Drejtuesi) planifikon të ndërmarrë.

CERTIFIKATA NEBOSH HSE PËR LIDERSHIP EKSELENT NË MENAXHIMIN E SIGURISË DHE SHËNDETIT NË PUNË ONLINE

 • Në dispozicion 24/7 
 • Rreth 15 orë studim përfshirë Vlerësimin Online (mund të përfundojë në 1 muaj)
 • Ideale për ata, stili i jetës së të cilëve ka nevojë për një metodë me të vërtetë fleksibël si ajo e të mësuarit online dhe njëkohësisht me cilësi të lartë.