Kualifikimi NEBOSH i shendetiti dhe sigurise ne pune  ofron hyrjen e përsosur për individët që kërkojnë të kuptojnë mirë shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës ose të cilët dëshirojnë të fillojnë një karrierë në Shëndet dhe Siguri.

Mundesi mesimi online 25 ore+ provim – kudo ne bote

Kualifikimi NEBOSH i shendetit dhe sigurise ne pune  mbulon parimet e shëndetit dhe sigurisë sesa ligjin specifik, duke u përqëndruar në rreziqet e zakonshme në vendin e punës dhe mënyrën e identifikimit dhe kontrollit të tyre. Ky kualifikim është veçanërisht i rëndësishëm për udhëheqësit e ekipeve, mbikëqyrësit, menaxherët e mjediseve dhe këdo që dëshiron të sigurojë që ata punojnë në mënyrë të sigurt

 

Përfitimet e arritjes te certefikates NEBOSH te shendetit dhe sigurise ne pune

 

 • Vlerësuar nga punëdhënësit – si në MB dhe ndërkombëtarisht
 • Siguron siguri për të trajtuar rreziqet në vendin e punës në mënyrë efektive
 • Ofron një themel të shkëlqyeshëm për kualifikimet e mëtejshme NEBOSH

Permbajtja e kursit:

NEBOSH Award in Health and Safety at Work përbëhet nga dy Njësi të cilat duhet të plotësohen me sukses brenda gjashtë muajve për të arritur kualifikimin NEBOSH në Kualifikimin e Shëndetit dhe Sigurisë.

 

Unit HSW1: Workplace Safety Foundations

 • The Foundations of Health and Safety
 • The Responsibility for Health and Safety
 • Health and Safety Risk Assessment and Control
 • Hazards and Controls Associated with Work Equipment
 • Transport Safety
 • Hazards and Controls Associated with Working with Electricity
 • Fire Safety
 • Hazards and Controls Associated with Manual Handling and Repetitive Movement
 • Hazards and Controls Associated with Hazardous Substances
 • Hazards and Controls Associated with the Working Environment

Unit HSW2: Workplace Risk Assessment

 

Vleresimi:

NEBOSH Award in Health and Safety at Word vlerësohen nga një provim një-orësh me zgjedhje të shumëfishtë. Njësia HSW2 vlerësohet nga një vlerësim i rrezikut i bazuar në një orë pune, i kryer në vendin tuaj të punës (ose një vend tjetër të përshtatshëm pune). Provimet mbahen gjatë gjithë vitit.

 

NEBOSH Health and Safety Award ONLINE

 • Available 24/7 Kudo ne bote
 • Rreth 25 ore studimi +provim (kursi mund te perfundoje ne 2-6 muaj)