Kualifikimi NEBOSH i Shëndetit dhe Sigurisë në punë (HSW) ofron një prezantim me njohuritë themelore   për profesionistët, ose ata që dëshirojnë të fillojnë një karrierë ne fushën e Sigurisë dhe Shëndetit në punë. 

 

 • NEBOSH HSW ofron njohuri të shkëlqyera të Sigurisë dhe Shëndetit në punë
 • Mundësi mësimi online

NEBOSH Award për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë ofron parimet e Sigurisë dhe Shëndetit sesa ligje specifike, duke u përqëndruar në rreziqet e zakonshme në vendin e punës dhe si të identifikohen dhe kontrollohen. Ky kualifikim është veçanërisht i rëndësishëm për drejtuesit e ekipeve, mbikëqyrësit, menaxherët e logjistikës dhe këdo që dëshiron të sigurojë punë të kryer në mënyrë të sigurt.

Përfitimet e të arriturit NEBOSH Award për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë

 • Vlerësuar nga punëdhënësit – si në MB dhe ndërkombëtarisht
 • Siguron konfidencë për të trajtuar rreziqet në vendin e punës në mënyrë efektive
 • Siguron njohuri të shkëlqyeshëme për kualifikimet e mëtejshme NEBOSH

Përmbajtja e kursit:

Përbëhet nga dy kapituj të cilët duhet të plotësohen me sukse për të arritur kualifikimin NEBOSH Award në Sigurinë dhe Shëndetin në Punë. 

Informacioni i mëposhtëm mbi kapitujt dhe temat që zhvillohen gjatë kursit nuk është përkthyer në Shqip pasi kursi është në gjuhën Angleze dhe testimi gjithashtu 

Unit HSW1: Workplace Safety Foundations

 • The Foundations of Health and Safety
 • The Responsibility for Health and Safety
 • Health and Safety Risk Assessment and Control
 • Hazards and Controls Associated with Work Equipment
 • Transport Safety
 • Hazards and Controls Associated with Working with Electricity
 • Fire Safety
 • Hazards and Controls Associated with Manual Handling and Repetitive Movement
 • Hazards and Controls Associated with Hazardous Substances
 • Hazards and Controls Associated with the Working Environment

Unit HSW2: Workplace Risk Assessment

Testimi:

Kapitulli HSW1 i NEBOSH Award për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë vlerësohet me një provim një orë  me alternativa Kapitulli HSW2 vlerësohet me hartimin e vlerësimi risku në ambientet e punës për një orë.

Testimet zhvillohen gjatë vitit 

NEBOSH Award për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë ONLINE

 • Në dispozicion 24/7
 • Rreth 25 orë studim + provime (mund të kryhen në 2 muaj)
 • Ideale për ata, stili i jetës së të cilëve ka nevojë për një metodë mësimi me të vërtetë fleksibël me cilësi të lartë.