CERTIFIKATA NEBOSH PER MENAXHIMIN E MJEDISIT/NEBOSH Environmental Certificate ofron njohuri të shumta mbi sistemet e menaxhimit të mjedisit, standardeve ndërkombëtare dhe praktikave më të mira aktuale për kontrollin e rreziqeve mjedisore.

Certifikata NEBOSH për Menaxhimin e Mjedisit ofron njohuri solide për Menaxhimin e Mjedisit

 • Mundësi mësimi online, 70 orë

Certifikata NEBOSH për Menaxhimin e Mjedisit është e përshtatshme për menaxherët, supervizorët apo ata persona me përgjegjësi për menaxhimin mjedisor brenda roleve të tyre.

Përfitimet e Përfundimit dhe Pasjes së Certifikatës NEBOSH për Menaxhimin e Mjedisit

 • Rrisni perspektivat tuaja për një karrierë të shkëlqyer
 • Certifikata vlerësohet nga punëdhënësit globalisht, kudo në botë
 • Përmbush kërkesat akademike për të marrë titullin si Anëtar Teknik i CIWEM (TechCIWEM)

Përmbajtja e kursit:

Certifikata NEBOSH për Menaxhimin e Mjedisit/NEBOSH Environmental Certificate bazohet në standardet e Mbretërisë së Bashkuar (UK), BE-së dhe ato ndërkombëtare. Përbëhet nga dy kapituj të cilat duhet të plotësohen me sukses brenda 70 orëve për të arritur kualifikimin dhe marrjen e kësaj Certifikate NEBOSH

Informacioni i mëposhtëm mbi kapitujt dhe temat që zhvillohen gjatë kursit nuk është përkthyer në Shqip pasi kursi është në gjuhën Angleze dhe testimi gjithashtu.

Unit EC1: Management and Control of Environmental Hazards

 • Foundations in Environmental Management
 • Environmental Management Systems
 • Environmental Impact Assessments
 • Control of Emissions to Air
 • Control of Contamination of Water Sources
 • Control of Waste and Land Use
 • Sources and Use of Energy and Energy Efficiency
 • Control of Environmental Noise
 • Planning for and Dealing with Environmental Emergencies

Unit EC2: Environmental Practical Application

Testimi:

Kapitulli EC1 NEBOSH Environmental Certificate vlerësohet nga një provim me shkrim 2 orësh. Kapitulli EC2 vlerësohet nga një testim praktik dy-orësh i kryer në vendin tuaj të punës (ose një vend tjetër të përshtatshëm pune).

Provimet zhvillohen në Mars, Qershor, Shtator dhe Dhjetor të çdo viti.

NEBOSH Environmental Certificate ONLINE

 • Në dispozicion 24/7 
 • Rreth 70 orë studim + provim (mund të kryhet në 3 muaj)
 • Ideale për ata, stili i jetës së të cilëve ka nevojë për një metodë me të vërtetë fleksibël si ajo e të mësuarit online dhe njëkohësisht me cilësi të lartë