Diplomat NEBOSH janë kualifikime të njohura ndërkombëtarisht për profesionistët në fushën e Sigurisë dhe Shëndetit në Punë dhe Mjedisit. Këto janë kualifikime të nivelit të lartë, të vlerësuara në një nivel ekuivalent të një Diplome Bachelor (Korniza Evropiane e Kualifikimeve, Niveli 6).Të gjitha kurset e Diplomës NEBOSH janë sfiduese dhe kërkojnë një investim të konsiderueshëm në kohë për të zotëruar nivel të lartë të njohurive të kërkuara për të qenë të suksesshëm. Por fakti që kjo diplomë njihet ndërkombëtarisht dhe ju hap dyert për një karrierë të shkëlqyer kudo në botë, e bën këtë investim të vlefshëm. PRSP, Partner i RRC International, sjell Diplomat NEBOSH në formën e të mësuarit Online/live Online në Shqipëri dhe Kosovë me cmimet më konkurruese në treg

 

Diploma Ndërkombëtare NEBOSH për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë NEBOSH International Diploma in Environmental Management
Online: 460 orë në Shqipëri dhe Kosovë Online: 235 orë në Shqipëri dhe Kosovë
Përsëritje: Seminar live/online – 1 ditë për kapitull me mësues live Klasë live online – 15 ditë + provim