Kualifikimi NEBOSH i Sigurisë, Shëndetit dhe Mjedisit në Proceset Industriale ofron njohuri të shkëlqyera të Sigurisë dhe Shëndetit, sigurisë së proceseve industriale, dhe menaxhimit mjedisor për ata që punojnë ose kërkojnë të punojnë në Sigurinë dhe Shëndetin në Industrite e Përpunimit, siç janë Nafta dhe Gazi, Kimikatet, Farmaceutikat, Petrokimiket, Ushqimi etj.

 • NEBOSH HSEP ofron njohuri të shkëlqyera të HSE në proceset industriale në vendin e punës
 • Mundësi mësimi online

Kualifikimi NEBOSH i Sigurisë, Shëndetit dhe Mjedisit në Proceset Industriale është ideal për operatorët e procesit, teknikët, udhëheqësit e ekipeve, mbikëqyrësit dhe të tjerë që kanë nevojë për njohuri të mira në çështjet e shëndetit Sigurisë dhe Shëndetit dhe mjedisit në industritë e përpunimit. 

Përfitimet e të arriturit kualifikimin NEBOSH Sigurisë, Shëndetit dhe Mjedisit në Proceset Industriale

 • Vlerësuar nga punëdhënësit – si në MB dhe ndërkombëtarisht
 • Kualifikim specifik për ata që punojnë në Proceset Industriale 
 • Siguron njohuri të shkëlqyeshme për kualifikimet e mëtejshme NEBOSH

Përmbajtja e kursit:

NEBOSH Process Industries Award përbëhet nga tre kapituj të cilët duhet të kompletohen me sukses për të arritur NEBOSH Award për Proceset Industriale.

Informacioni i mëposhtëm mbi kapitujt dhe temat që zhvillohen gjatë kursit nuk është përkthyer në Shqip pasi kursi është në gjuhën Angleze dhe testimi gjithashtu 

Unit HSW1: Workplace Safety Foundations

 • The Foundations of Health and Safety
 • The Responsibility for Health and Safety
 • Health and Safety Risk Assessment and Control
 • Hazards and Controls Associated with Work Equipment
 • Transport Safety
 • Hazards and Controls Associated with Working with Electricity
 • Fire Safety
 • Hazards and Controls Associated with Manual Handling and Repetitive Movement
 • Hazards and Controls Associated with Hazardous Substances
 • Hazards and Controls Associated with the Working Environment

Unit PS1: Process Safety

 • The Foundations of Process Safety
 • Systems to Prevent Loss of Containment
 • Common Hazards, Risks and Controls in the Chemical Industry
 • Plant Integrity
 • Emergency Response

Unit PS2: Environmental Management

 • Foundations in Environmental Management
 • Control of Emissions
 • Environmental Risk Assessments (Impact Assessment)

Testimi:

NEBOSH Award i Sigurisë, Shëndetit dhe Mjedisit në Proceset Industriale vlerësohet me një provim me alternativa 1.5 orë
Testimet zhvillohen gjatë vitit

NEBOSH Award për Proceset Industriale ONLINE

 • Në dispozicion 24/7 
 • Rreth 55 orë studim + provime (mund të kryhen për 2-3 muaj)
 • Ideale për ata që kanë nevojë të mësojnë në mënyrë fleksibël