Kurset PRSP ne partneritet me RRC te IOSH Working Safely janë krijuar për të përmirësuar kulturën e sigurisë brenda një organizate dhe për t’u ofruar punonjësve idene se si veprimet e tyre kontribuojnë në sigurinë, shëndetin dhe mirëqenien, si dhe përgjegjësitë e tyre individuale të sigurisë në mbajtjen e tyre dhe të tjerëve të sigurt në punë .

IOSH WORKING SAFELY mundeson aftesi dhe njohuri ne te punuarin ne menyre te sigurt

Mundesi mesimi online
rreth 8 orë ose studioni me provim online, i disponueshëm në të gjithë botën

 

Kursi IOSH Working Safely është i përshtatshëm për punonjësit në të gjitha nivelet e çdo organizate dhe në çdo sektor, si dhe ata që kërkojnë të hyjnë në vendin e punës.

 

Përfitimet e arritjes së Certifikatës së Sigurisë së Punës së IOSH

  • Mundëson delegatët të përcaktojnë rreziqet dhe rreziqet
  • Kurset në klasë njihen nga CSCS si ekuivalente me një Çmim të Nivelit 1 në Shëndet dhe Siguri në një mjedis ndërtimor.
  • Mundëson delegatët për të identifikuar rreziqet e zakonshme
  • Përmirëson performancën e përgjithshme të sigurisë së një organizate

Permbajtja e kursit

Kursi permban 4 kapituj:

  1. Introducing working safely
  2. Defining hazard and risk
  3. Identifying common hazards
  4. Improving safety performance

Vleresimi

IOSH Working Safely vleresohen ne internet