Kurset PRSP ne partneritet me RRC te IOSH Managing Safely® jane krijuar për këdo me një rol menaxherial ose mbikëqyrës, në çdo sektor apo vend. Kursi IOSH Managing Safely® siguron njohuritë dhe kuptimin thelbësor se si të menaxhoni përgjegjësitë e shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës.

IOSH MANAGING SAFELY mundeson aftesi dhe njohuri te te punuarin ne menyre te sigurt

Mundesi mesimi online
rreth 25 orë me provim online, i disponueshëm në të gjithë botën

Përfitimet e arritjes së Certifikatës së Sigurisë së Punës së IOSH

 • Ju fuqizon të matni performancën tuaj kundër praktikave të mira
 • Ju mundëson të hetoni incidentet
 • Siguron një kuptim të plotë të përgjegjësive tuaja për sigurinë dhe shëndetin
 • Ju mundëson të vlerësoni dhe kontrolloni rreziqet dhe rreziqet

Permbajtja e kursit

 1. Introducing Managing Safely
 2. Assessing Risk
 3. Controlling Risks
 4. Understanding Responsibilities
 5. Understanding Hazards
 6. Investigating Incidents
 7. Measuring Performance
Vleresimi:
Nje provim me 30 pyetje dhe nje vleresim praktik ne vendin e punes