Certifikata Bazë IEMA në Menaxhimin e Mjedisit ofron njohuri të rëndësishme bazë për menaxhimin e mjedisit dhe të mirëmbajtjes së tij dhe mbulon një gamë të gjerë të parimeve të sistemeve menaxhuese të mjedisit.

 • Certifikata Bazë IEMA ofron njohuritë thelbësore si edhe është kusht për regjistrimin në kursin për Certifikatën IEMA në Menaxhimin e Mjedisit e cili ofron Anëtarësimin si Ekspert I IEMA (PIEMA)
 •  Mënyra e studimit: Online, 40 orë studimi + provimi online
 • Na kontaktoni në 0693076469 ose dërgoni email sales@prsphealthandsafety.com për të gjitha informacionet më të fundit mbi këtë kurs

Ky kurs është i përshtatshëm për individët që janë të rinj në menaxhimin e mjedisit dhe ju mëson atyre se si të menaxhojnë në mënyrë efektive ndikimet në mjedis dhe të zvogëlojnë rrezikun, të përmirësojnë efikasitetin e burimeve dhe të rrisin ndikimet pozitive në shoqëri dhe mjedisin ku jetojmë.

Përfitimet e Përfundimit dhe Marrjes së Certifikatës Bazë IEMA në Menaxhimin e Mjedisit

 • Krijuar posaçërisht për profesionistë në fushën e menaxhimit të mjedisit
 • Rritni perspektivat tuaja të karrierës, Certifikatat IEMA vlerësohen nga punëdhënësit në të gjithë botën
 • Kontribuoni plotësisht në përmirësimin e menaxhimit dhe mirëmbajtjes së mjedisit të organizatës suaj
 • Përmbush kërkesat për Anëtarësimin IEMA (AIEMA)
 • Online: rreth 40 orë studimi përfshirë dhe provimin online

Përmbajtja e Kursit:

Kursi për Certifikatën Bazë IEMA në Menaxhimin e Mjedisit përbëhet nga:

 • Implikimet e trendeve globale për mjedisin, shoqërinë, ekonominë dhe për organizatat
 • Parime të qëndrueshme të biznesit / qeverisjes
 • Parimet mjedisore
 • Politikat kryesore dhe Legjislacioni
 • Mjetet kryesore, teknikat, sistemet dhe praktikat për të përmirësuar performancën e qëndrueshme
 • Roli i inovacionit në zhvillimin e produkteve, shërbimeve dhe zgjidhjeve të qëndrueshme
 • Mbledhja, analizimi dhe vlerësimi i të dhënave
 • Hulumtimi dhe planifikimi për zgjidhje të qëndrueshme të mirëmbajtjes së mjedisit
 • Komunikimet dhe komentet efektive
 • Angazhimi i palëve të interesuara
 • Mjetet dhe teknikat për të identifikuar mundësitë dhe rreziqet
 • Përmirësimi i performancës të mirëmbajtjes së mjedisit

Testimi
Certifikata Bazë IEMA në Menaxhimin e Mjedisit vlerësohet nga një provim online 1 orë, me alternativa.