Kualifikimi NEBOSH i shendetiti dhe sigurise ne pune  ofron hyrjen e përsosur për individët që kërkojnë të kuptojnë mirë shëndetin dhe sigurinë në vendin e punës ose të cilët dëshirojnë të fillojnë një karrierë në Shëndet dhe Siguri.

Study Online, 25 ore+ provim – kudo ne bote

Kualifikimi NEBOSH i shendetit dhe sigurise ne pune  mbulon parimet e shëndetit dhe sigurisë sesa ligjin specifik, duke u përqëndruar në rreziqet e zakonshme në vendin e punës dhe mënyrën e identifikimit dhe kontrollit të tyre. Ky kualifikim është veçanërisht i rëndësishëm për udhëheqësit e ekipeve, mbikëqyrësit, menaxherët e mjediseve dhe këdo që dëshiron të sigurojë që ata punojnë në mënyrë të sigurt

 

Përfitimet e arritjes te certefikates NEBOSH te shendetit dhe sigurise ne pune

 

 • Valued by employers – both in the UK and internationally
 • Provides confidence to handle workplace hazards effectively
 • Ofron një themel të shkëlqyeshëm për kualifikimet e mëtejshme NEBOSH

NEBOSH Health & Safety at Work Qualification Content

NEBOSH Award in Health and Safety at Work përbëhet nga dy Njësi të cilat duhet të plotësohen me sukses brenda gjashtë muajve për të arritur kualifikimin NEBOSH në Kualifikimin e Shëndetit dhe Sigurisë.

 

Unit HSW1: Workplace Safety Foundations

 • The Foundations of Health and Safety
 • The Responsibility for Health and Safety
 • Health and Safety Risk Assessment and Control
 • Hazards and Controls Associated with Work Equipment
 • Transport Safety
 • Hazards and Controls Associated with Working with Electricity
 • Fire Safety
 • Hazards and Controls Associated with Manual Handling and Repetitive Movement
 • Hazards and Controls Associated with Hazardous Substances
 • Hazards and Controls Associated with the Working Environment

Unit HSW2: Workplace Risk Assessment

 

Assessment:

NEBOSH Award in Health and Safety at Word vlerësohen nga një provim një-orësh me zgjedhje të shumëfishtë. Njësia HSW2 vlerësohet nga një vlerësim i rrezikut i bazuar në një orë pune, i kryer në vendin tuaj të punës (ose një vend tjetër të përshtatshëm pune). Provimet mbahen gjatë gjithë vitit.

 

NEBOSH Health and Safety Award ONLINE

 • Available 24/7 Kudo ne bote
 • Rreth 25 ore studimi +provim (kursi mund te perfundoje ne 2-6 muaj)