NEBOSH AWARDS janë kurse të dedikuar personave që duan njohuri bazë në sektorin e Hetimive të Aksidenteve, Sigurinë dhe Shëndetin në Punë, Menaxhimin e Mjedisit ose në Menaxhimin e Industrisë së Përpunimeve. 
NEBOSH Award Sigurinë dhe Shëndetin në Punë

Ky kurs ofron njohuri të shkëlyqera për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë dhe identifikim e rreziqeve; është i përshtatshëm për të gjitha vendet e punës

NEBOSH Award në Sigurinë dhe Shëndetin dhe Mjedisin për Industrinë e Përpunimeve

Krijuar për këdo që ka nevojë të kuptojë parimet e Sigurisë dhe Shëndetit & Menaxhimit të Mjedisit pasi lidhen me punën në proceset industriale

Online– rreth 24 orë mësimi  Online – rreth 44 orë