Në partneritet me RRC International,  Partner  i NEBOSH, IOSH, IEMA, i akredituar për të ofruar të gjitha kualifikimet e tyre në të gjithë botën, “PRSP” tani i sjell këto kurse në Shqipëri dhe Kosovë.