Kurset PRSP ne partneritet me RRC te IOSH Managing Safely® jane krijuar për këdo me një rol menaxherial ose mbikëqyrës, në çdo sektor apo vend. Kursi IOSH Managing Safely® siguron njohuritë dhe kuptimin thelbësor se si të menaxhoni përgjegjësitë e shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës.

IOSH MANAGING SAFELY mundeson aftesi dhe njohuri te te punuarin ne menyre te sigurt

Study Online,
rreth 25 orë me provim online, i disponueshëm në të gjithë botën

Përfitimet e arritjes së Certifikatës së Sigurisë së Punës së IOSH

 • Ju fuqizon të matni performancën tuaj kundër praktikave të mira
 • Ju mundëson të hetoni incidentet
 • Siguron një kuptim të plotë të përgjegjësive tuaja për sigurinë dhe shëndetin
 • Ju mundëson të vlerësoni dhe kontrolloni rreziqet dhe rreziqet

NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management Content

 1. Introducing Managing Safely
 2. Assessing Risk
 3. Controlling Risks
 4. Understanding Responsibilities
 5. Understanding Hazards
 6. Investigating Incidents
 7. Measuring Performance
Vleresimi:
Nje provim me 30 pyetje dhe nje vleresim praktik ne vendin e punes