IOSH Approved Safety Courses
are designed to raise awareness and improve the safety culture of organisations. They are suitable for workers at all levels of an organisation, in all sectors. If you are an individual looking for career advancement then enroll in one of the following courses. Just a qualification IOSH opens the door to your success.

Nëse jeni një kompani dhe doni të keni punonjës të cilët janë të ndërgjegjshëm për përgjegjësitë e tyre individuale për të punuar në mënyrë të sigurt që të mbrojnë veten dhe kolegët në punë apo që me veprimet e tyre kontribuojnë në krijimin e një ambienti pune të sigurt dhe e kuptojnë rëndësinë e zbatimit të rregullave mbi sigurinë dhe shëndetin në punë dhe benefitet që ato sjellin në mirëqenien e të gjithë individëve në kompani apo mbrojtjen e kompanisë nga gjoba të panevojshme, atëhere investoni një shumë të vogël dhe trajnoni stafin tuaj në një nga kurset e mëposhtme. 

PRSP Health and SafetySolutions in partnership with RRC International, i licensuar nga IOSH (Institution of Occupational Safety and Health) ofron kurset online si më poshtë:

  • IOSH Working Safely
  • IOSH Managing Safely

Përse të zgjidhni kurset tona të cilat ofrohen në partneritet me RRC International?

  • RRC International: Rekord 90+ vjeçar i përsosmërisë në trajnim dhe arsimim.
  • 45 vjet përvojë në hartimin dhe shpërndarjen e kurseve të Shëndetit dhe Sigurisë në Punë.
  • Mbi 50 mësues të klasit botëror.
  • Zgjedhja e mënyrës së studimit – Klasë, LIVE Online ose Online.
  • ISO 9001-accredited quality management system.
IOSH Working Safely IOSH Managing Safely
Online worldwide, 8 hours of study Live Online -3 days of study
  Online worldwide, 25 hours of study