NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational Safety bazohet në standardet ndërkombëtare dhe praktikat më të mira dhe është një kualifikim thelbësor për cilindo me përgjegjësi shëndetësore dhe të sigurisë si në, ashtu edhe në det të hapur brenda industrisë së Naftës dhe Gazit.


 • NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational Safety është një kualifikim thelbësor për ata që punojnë në industrinë e naftës dhe gazit
 • Mundesi mesimi online

NEBOSH International Technical Certificate in Oil and Gas Operational Safety është e përshtatshme për menaxherët, mbikëqyrësit, përfaqësuesit e sigurisë dhe këshilltarët e shëndetit dhe sigurisë brenda industrisë së naftës dhe gazit dhe bazohet në njohuritë e marra nga studimi i Certifikatës

Perfitimet e arritjes se NEBOSH Oil and Gas Certificate:

 • Rritni perspektivat tuaja të karrierës – Certifikatat NEBOSH vlerësohen nga punëdhënësit në të gjithë botën
 • Përmirësoni performancën tuaj të punës

Permbajtja e kursit:

NEBOSH Oil and Gas Certificate bazohet në Standardet Ndërkombëtare dhe Sistemet e Menaxhimit. Përbëhet nga një Njësi.

Unit IOG1: Management of International Oil and Gas Operational Safety

 • Health, Safety and Environmental Management in Context
 • Hydrocarbon Process Safety 1
 • Hydrocarbon Process Safety 2
 • Fire Protection and Emergency Response
 • Logistics and Transport Operations

Assessment:

This course is assessed by a two-hour written examination.

Exams are held in March, June, September and December each year.

NEBOSH Oil and Gas Certificate ONLINE

 • Në dispozicion 24/7 në të gjithë botën
 • Rreth 55 orë studim + provime (mund të kryhen në 2-6 muaj)
 • Ideale për ata, stili i jetës së të cilëve ka nevojë për një metodë me të vërtetë fleksibël të të mësuarit me cilësi të lartë