Diploma Ndërkombëtare NEBOSH në Shëndetin dhe Sigurinë në Punë
(IDip) është kualifikimi i domosdoshëm për ata që ambicia e tyre është të jenë një “Profesionist i Sigurisë” dhe të kenë një karrierë të nivelit të lartë në menaxhimin e HSE.

 • Diploma NEBOSH është Standardi i Artë në kualifikimet e shëndetit dhe sigurisë
 • Mundesi mesimi online rreth 450 ore studimi


Diploma NEBOSH respektohet ndërkombëtarisht nga punëdhënësit në të gjithë sektorët.

 

Përfitimet e arritjes së diplomes  NEBOSH ne shendetin dhe Sigurine ne Pune:

 
 • Vlerësuar nga punëdhënësit: Bartësit e diplomave NEBOSH marrin paga më të larta (hulumtimi i NEBOSH)
 • Rritni perspektivat tuaja të karrierës: Mbajtësit e diplomave NEBOSH janë të kërkuara në të gjithë botën
 • Përdorni shkronjat ‘IDipNEBOSH’ pas emrit tuaj&E drejta e anëtarësimit të diplomuar në IOSH (GradIOSH) dhe anëtarësimi i plotë i IIRSM (MIIRSM)
 • Kërkesa e hyrjes për shumë programe Masters UK të lidhura me sigurinë
 

Permbajtja e kursit:

Diploma Ndërkombëtare NEBOSH në Shëndetin dhe Sigurinë në Punë bazohet në Legjislacionin e MB dhe bazohet në njohuritë e marra në nivelin e Certifikatës NEBOSH. Eshtë i përbërë nga katër njësi që duhet të përfundojnë brenda pesë viteve:

Unit IA: International Management of Health and Safety – 154 Hours

 • IA1 – Principles of Health and Safety Management 
 • IA2 – Regulating Health and Safety 
 • IA3 – Loss Causation and Incident Investigation 
 • IA4 – Measuring and Reviewing Health and Safety Performance 
 • IA5 – The Assessment and Evaluation of Risk 
 • IA6 – Risk Control 
 • IA7 – Organisational Factors 
 • IA8 – Human Factors 
 • IA9 – The Role of the Health and Safety Practitioner

Unit IB: International Control of Hazardous Agents in the Workplace – 115 Hours

 • IB1 – Managing Occupational Health  
 • IB2 – Identification, Assessment and Evaluation of Hazardous Substances  
 • IB3 – The Control of Hazardous Substances  
 • IB4 – The Monitoring and Measuring of Hazardous Substances  
 • IB5 – Biological Agents 
 • IB6 – Noise and Vibration  
 • IB7 – Radiation  
 • IB8 – Mental Ill-Health and Dealing with Violence and Aggression at Work  
 • IB9 – Musculoskeletal Risks and Controls  
 • IB10 – Work Environment Risks and Controls

Unit IC: International Workplace and Work Equipment Safety – 120 Hours

 • IC1 – Workplace Welfare Requirements and Specific Workplace Issues 
 • IC2 – Fire and Explosion 
 • IC3 – Workplace Fire Risk Assessment 
 • IC4 – The Storage, Handling and Processing of Dangerous Substances 
 • IC5 – Work Equipment
 • IC6 – Workplace Machinery 
 • IC7 – Mobile, Lifting, Access and Work at Height Equipment 
 • IC8 – Electrical Safety 
 • IC9 – Construction and Works of a Temporary Nature – Hazards and Controls 
 • IC10 – Workplace Transport and Managing Work-Related Road Risk

Unit DNI: Application of Health and Safety Theory and Practice

 • An 8,000 word work-based project

Assessment:

Units IA, IB and IC of the NEBOSH International Diploma are each assessed by three-hour written examinations. Unit DNI is assessed by an 8,000 word work based project.

Exams are held in January and July each year. Unit DNI can be submitted in February, May, August or November each year.

 

NEBOSH International Diploma in Health & Safety ONLINE

 • Available 24/7 kudo ne bote
 • Rreth 450 ore studimi + provim (kursi mund te perfundoje ne 12-30 muajUnit IA – 155 hours
  • Unit IB – 115 hours
  • Unit IC – 120 hours
  • Unit DNI – 60 hours
 • Ideale për ata, stili i jetës së të cilëve ka nevojë për një metodë mësimi me të vërtetë fleksibël me cilësi të lartë

NEBOSH International Diploma in Health & Safety Revision Workshops

 

 • Lidhje ne zoom: 4 x 1 ditë (një për njësi IA, IB, IC & DNI)
 • Ideale për ata që dëshirojnë mbështetje shtesë me përgatitjen e provimit

LIVE ONLINE
Unit IA: 1 Jun 2021
Unit IB: 2 Jun 2021
Unit IC: 3 Jun 2021

Të udhëhequr nga mësuesit ekspertë të RRC-së, Punëtoritë e Rishikimit Online të Riparimit të Diplomës në internet të RRC-së janë krijuar për të përforcuar temat kryesore që shfaqen rregullisht në provime dhe të shikojnë se si të trajtojnë pyetjet e provimit.

Gjatë një seminari ju do të:

 • Rishikoni temat kryesore nga e gjithë kursi
 • Diskutoni teknikat e rishikimit dhe provimit
 • Punoni përmes pyetjeve të stilit të provimeve dhe merrni reagime nga mësuesi
 • Mësoni si të shmangni gabimet e zakonshme në provim