Diploma Ndërkombëtare NEBOSH në Menaxhimin e Mjedisit respektohet në të gjithë botën dhe është ideale për ata që dëshirojnë një karrierë të nivelit të lartë në Menaxhimin e Mjedisit dhe për profesionistët e sigurisë që kërkojnë të zgjerojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre.

 • Diploma mjedisore NEBOSH është ideale për ata, karriera e të cilëve përqendrohet fuqimisht në menaxhimin e mjedisit
 • Mundesi mesimi online rreth 235 ore studimi
 • Live Online:  virtual workshops 3 weeks (15 days) – worldwide

Diploma e menaxhimit te mjedisit  NEBOSH është ideale për ata që dëshirojnë të zhvillojnë dhe zbatojnë sisteme efektive të menaxhimit të mjedisit brenda organizatave të tyre. Isshtë krijuar për t’u siguruar nxënësve ekspertizën përkatëse kudo në botë që ata mund të punojnë, dhe për t’i fuqizuar ata që të ndikojnë pozitivisht në standardet dhe praktikat e menaxhimit mjedisor në çdo nivel organizativ.

Perfitimet e arritjes se diplomes NEBOSH ne menaxhimin e mjedisit:

 • Përdorni shkronjat ‘IEnvDipNEBOSH’ pas emrit tuaj
 • Vlerësuar nga punëdhënësit – Bartësit e diplomave NEBOSH marrin paga më të larta (hulumtimi NEBOSH)
 • Rritni perspektivat tuaja të karrierës – Mbajtësit e diplomave NEBOSH janë të kërkuara në të gjithë botën

Permbajtja e kursit:

Diploma Ndërkombëtare NEBOSH në Menaxhimin e Mjedisit bazohet në standarde ndërkombëtare dhe përbëhet nga dy njësi të cilat duhet të përfundojnë me sukses brenda pesë viteve për të arritur kualifikimin e Diplomës Ndërkombëtare të Mjedisit NEBOSH:

 

Unit ED1: Controlling Environmental Aspects

 • Key environmental cycles and the effects of human activity on the environment
 • Environmental leadership
 • Environmental management systems and emergency planning
 • Environmental risk evaluation and control
 • Environmental performance evaluation
 • Sustainability
 • Waste management
 • Managing emissions to the atmosphere
 • Managing emissions to the water environment
 • Control of environmental noise
 • Hazardous substances and contaminated land
 • Energy use

Unit IDEM2: Environmental Regulation

 • Enforcement of environmental legislation
 • Pollution prevention and control multilateral treaties

Vleresimet

Njësia ED1 e Diplomës Mjedisore NEBOSH vlerësohet nga një provim me shkrim tre orë. Provimet e Njësisë ED1 mbahen në janar dhe korrik të çdo viti.

Njësia IDEM2 vlerësohet nga një projekt i bazuar në punë dhe mund të paraqitet në shkurt, maj, gusht ose nëntor të çdo viti.

NEBOSH International Environmental Diploma ONLINE

 • Available 24/7 kudo ne bote
 • Rreth 235 ore studimi + provim (kursi mund te perfundoje ne 6-12 muaj)