• NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management
  ofron njohuri dhe kuptim të Menaxhimit të Sigurisë së Procesit (PSM) për të siguruar që mbajtësit e kësaj çertifikate mund të kontribuojnë në menaxhimin efektiv të rreziqeve të sigurisë në proces.  NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management, duke ndihmuar në përmirësimin e PSM në industritë me rrezik më të lartë
  Mundesi mesimi online

Krijuar nga NEBOSH në bashkëpunim me Drejtorin e Shëndetit dhe Sigurisë (HSE) – Rregullatori i Shëndetit dhe Sigurisë në Mbretërinë e Bashkuar, ky kurs është i përshtatshëm për njerëzit në të gjithë botën që punojnë në industri të procesit të tilla si nafta dhe gazi, kimikatet, plastika dhe farmaceutikat.

Perfitimet e te arriturit NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management

 • Mundëson mbajtësit të njohin dhe të kontribuojnë në kontrollin e rreziqeve të sigurisë në proces
 • Rritni perspektivat tuaja të karrierës, Certifikatat NEBOSH vlerësohen nga punëdhënësit në të gjithë botën

Permbajtja e kursit

NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management përbëhet nga një Njësi me katër elemente:

 • rocess Safety Leadership
 • Management of Process Risk
 • Process Safety Hazard Control
 • Fire Protection and Emergency Response

Covering topics such as:

 • Establishment of process management systems
 • Asset management and maintenance strategies
 • Safe start-up and shutdown of process plant
 • Performance standards for safety critical systems and equipment
 • Hazards and controls for:
  • Chemical reactions
  • Bulk storage of dangerous substances
  • Fire and explosion
 • Purpose and features of emergency plans

Assessment

The NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management is assessed by a 90 minute exam consisting of 40 multiple-choice questions.

NEBOSH HSE Certificate in Process Safety Management ONLINE

 • Në dispozicion 24/7 në të gjithë botën
 • Rreth 48 orë studim + provim (mund të përfundojë në 2-6 muaj)
 • Ideale për ata, stili i jetës së të cilëve ka nevojë për një metodë me të vërtetë fleksibël të të mësuarit me cilësi të lartë