NEBOSH Kualifikimi i Shendetit dhe Sigurise ne pune (HSW) siguron prezantimin e përsosur për individët që kërkojnë një kuptim të mirë të shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës ose që dëshirojnë të fillojnë një karrierë në Shëndet dhe Siguri.


 • NEBOSH HSW ofron futjen perfekte të shëndetit dhe sigurisë në vendin e punës
 • Mundesi mesimi online

NEBOSH Kualifikimi i Shendetit dhe Sigurise ne pune mbulon parimet e shëndetit dhe sigurisë sesa ligjin specifik, duke u përqëndruar në rreziqet e zakonshme në vendin e punës dhe mënyrën e identifikimit dhe kontrollit të tyre. Ky kualifikim është veçanërisht i rëndësishëm për drejtuesit e ekipeve, mbikëqyrësit, menaxherët e mjediseve dhe këdo që dëshiron të sigurojë që ata punojnë në mënyrë të sigurt.

Perfitimet e te arriturit NEBOSH Kualifikimi i Shendetit dhe Sigurise ne pune

 • Vlerësuar nga punëdhënësit – si në MB dhe ndërkombëtarisht
 • Siguron siguri për të trajtuar rreziqet në vendin e punës në mënyrë efektive
 • Siguron një themel të shkëlqyeshëm për kualifikimet e mëtejshme NEBOSH

Permbajtja e kursit:

Përbëhet nga dy Njësi të cilat duhet të plotësohen me sukses brenda gjashtë muajve për të arritur kualifikimin NEBOSH Award në Shëndetin dhe Sigurinë.

Unit HSW1: Workplace Safety Foundations

 • The Foundations of Health and Safety
 • The Responsibility for Health and Safety
 • Health and Safety Risk Assessment and Control
 • Hazards and Controls Associated with Work Equipment
 • Transport Safety
 • Hazards and Controls Associated with Working with Electricity
 • Fire Safety
 • Hazards and Controls Associated with Manual Handling and Repetitive Movement
 • Hazards and Controls Associated with Hazardous Substances
 • Hazards and Controls Associated with the Working Environment

Unit HSW2: Workplace Risk Assessment

Assessment:

Units HSW1 of the NEBOSH Award in Health and Safety at Work is assessed by a one-hour multiple choice examination. Unit HSW2 is assessed by a one-hour work based risk assessment carried out in your workplace (or another suitable workplace).

Exams are held throughout the year.

NEBOSH Health and Safety Award ONLINE

 • Në dispozicion 24/7 në të gjithë botën
 • Rreth 25 orë studim + provime (mund të kryhen në 2-6 muaj)
 • Ideale për ata, stili i jetës së të cilëve ka nevojë për një metodë me të vërtetë fleksibël të të mësuarit me cilësi të lartë