Diplomat NEBOSH janë kualifikime të njohura globalisht për këshilltarët profesionistë të Shëndetit dhe Sigurisë dhe Mjedisit. Këto janë kualifikime të nivelit të lartë, të vlerësuara në një nivel ekuivalent me vitin e fundit të një Diplome Bachelor (Korniza Evropiane e Kualifikimeve Niveli 6).Të gjitha kurset e Diplomës NEBOSH janë sfiduese, duke kërkuar një investim të konsiderueshëm në kohë për të zotëruar nivelin dhe thellësinë e njohurive të kërkuara për të qenë të suksesshëm. Por fitimi është gjithashtu i shkëlqyeshëm me njohjen ndërkombëtare dhe rritjen e perspektivave të karrierës për mbajtësit e diplomave NEBOSH Si një Partner i Akredituar i Mësimit NEBOSH që ofron të gjitha kualifikimet e Diplomës NEBOSH me kurse Online dhe Live Online të disponueshme në të gjithë botën dhe Klasat dhe Mësimin e Përziere në Mbretërinë e Bashkuar, Dubai dhe përmes Trajnimit In-Company në të gjithë botën.

 

NEBOSH International Diploma in Occupational Health
and Safety
NEBOSH International Diploma in Environmental Management
Online: 460 ore – kudo ne bote Online: 235 ore – kudo ne bote
Inspektim: Pune online – 1 dite per kapitull  

 

NEBOSH International Diploma in Occupational Health
and SafetyUnit A: Managing Health and Safety – 188 Hours

 • A1 – Principles of Health and Safety Management
 • A2 – Principles of Health and Safety Law
 • A3 – Criminal Law
 • A4 – Civil Law
 • A5 – Loss Causation and Incident Investigation
 • A6 – Measuring and Reviewing Health and Safety Performance
 • A7 – The Assessment and Evaluation of Risk
 • A8 – Risk Control
 • A9 – Organisational Factors
 • A10 – Human Factors
 • A11 – The Role of the Health and Safety Practitioner

Unit B: Hazardous Substances/Agents – 115 Hours

 • B1 – Managing Occupational Health
 • B2 – Identification, Assessment and Evaluation of Hazardous Substances
 • B3 – The Control of Hazardous Substances
 • B4 – The Monitoring and Measuring of Hazardous Substances
 • B5 – Biological Agents
 • B6 – Noise and Vibration
 • B7 – Radiation
 • B8 – Mental Ill-Health and Dealing with Violence and Aggression at Work
 • B9 – Musculoskeletal Risks and Controls
 • B10 – Work Environment Risks and Controls

Unit C: Workplace and Work Equipment Safety – 120 Hours

 • C1 – Workplace Welfare Requirements and Specific Workplace Issues
 • C2 – Fire and Explosion
 • C3 – Workplace Fire Risk Assessment
 • C4 – The Storage, Handling and Processing of Dangerous Substances
 • C5 – Work Equipment
 • C6 – Workplace Machinery
 • C7 – Mobile, Lifting, Access and Work at Height Equipment
 • C8 – Electrical Safety
 • C9 – Construction and Works of a Temporary Nature – Hazards and Controls
 • C10 – Workplace Transport and Managing Work-Related Road Risk

Unit DNI: Application of Health and Safety Theory and Practice

 • An 8,000 word work-based project

Assessment:

Units A, B and C of the NEBOSH National Diploma are each assessed by three-hour written examinations. Unit DNI is assessed by an 8,000 word work based project.NEBOSH International Diploma in Environmental Management

Unit ED1: Controlling Environmental Aspects

 • Key environmental cycles and the effects of human activity on the environment
 • Environmental leadership
 • Environmental management systems and emergency planning
 • Environmental risk evaluation and control
 • Environmental performance evaluation
 • Sustainability
 • Waste management
 • Managing emissions to the atmosphere
 • Managing emissions to the water environment
 • Control of environmental noise
 • Hazardous substances and contaminated land
 • Energy use

Unit IDEM2: Environmental Regulation

 • Enforcement of environmental legislation
 • Pollution prevention and control multilateral treaties

Assessment

Unit ED1 of the NEBOSH Environmental Diploma is assessed by a three hour written exam. Unit ED1 Exams are held in January and July each year.

Unit IDEM2 is assessed by a work-based project and can be submitted in February, May, August or November each year.