Kualifikimi NEBOSH i shendetit sigurise dhe mjedisit ne industrite ne proces  siguron hyrjen perfekte të shëndetit dhe sigurisë së përgjithshme, sigurisë së procesit dhe menaxhimit mjedisor për ata që punojnë ose kërkojnë të punojnë në shëndetin dhe sigurinë brenda Industrive të Procesit siç janë Nafta dhe Gazi, Kimikatet, Farmaceutikat, Petrokimiket, Ushqimi etj.

 • NEBOSH HSEP ofron hyrjen perfekte të HSE në industritë e proceseve në vendin e punës
 • Mundesi mesimi online

Kualifikimi NEBOSH i shendetit sigurise dhe mjedisit ne industrite ne proces është ideal për operatorët e procesit, teknikët, udhëheqësit e ekipeve, mbikëqyrësit dhe të tjerët me nevojën për të kuptuar mirë çështjet e shëndetit, sigurisë dhe mjedisit në industritë e procesit

Perfitimet e te arriturit kualifikimin NEBOSH i shendetit sigurise dhe mjedisit ne industrite ne proces

 • Vlerësuar nga punëdhënësit – si në MB dhe ndërkombëtarisht
 • Kualifikim specifik për ata që punojnë në Industritë e Procesit
 • Siguron një themel të shkëlqyeshëm për kualifikimet e mëtejshme NEBOSH

Permbajtja e kursit:

NEBOSH Process Industries Award përbëhet nga tre elementë të cilët duhet të kompletohen me sukses brenda gjashtë muajve për të arritur çmimin NEBOSH për kualifikimin e Industrive të Procesit.

Unit HSW1: Workplace Safety Foundations

 • The Foundations of Health and Safety
 • The Responsibility for Health and Safety
 • Health and Safety Risk Assessment and Control
 • Hazards and Controls Associated with Work Equipment
 • Transport Safety
 • Hazards and Controls Associated with Working with Electricity
 • Fire Safety
 • Hazards and Controls Associated with Manual Handling and Repetitive Movement
 • Hazards and Controls Associated with Hazardous Substances
 • Hazards and Controls Associated with the Working Environment

Unit PS1: Process Safety

 • The Foundations of Process Safety
 • Systems to Prevent Loss of Containment
 • Common Hazards, Risks and Controls in the Chemical Industry
 • Plant Integrity
 • Emergency Response

Unit PS2: Environmental Management

 • Foundations in Environmental Management
 • Control of Emissions
 • Environmental Risk Assessments (Impact Assessment)

Assessment:

The NEBOSH Award in Health, Safety and the Environment for the Process Industries is assessed by a 1.5 hour multiple choice exam. 
Exams are held throughout the year.

NEBOSH Award for the Process Industries ONLINE

 • Në dispozicion 24/7 në të gjithë botën
 • Rreth 55 orë studim + provime (mund të kryhen për 2-3 muaj)
 • Ideale për ata, stili i jetës së të cilëve ka nevojë për një metodë me të vërtetë fleksibël të të mësuarit me cilësi të lartë