Certifikata IEMA në Menaxhimin e Mjedisit siguron një themel të fortë të mjedisit dhe njohurive të qëndrueshmërisë për t’u mbështetur dhe mbulon një gamë të gjerë të parimeve të mjedisit dhe qëndrueshmërisë.

 •  IEMA FOUNDATION CERTIFICATE në Menaxhimin e Mjedisit ofron një hyrje të shkëlqyeshme të qëndrueshmërisë
 • Mesim online 40 ore mesimi + detyra

Ajo ka për qëllim stafin që kohët e fundit është përfshirë në menaxhimin e mjedisit dhe ju mëson se si të menaxhoni në mënyrë efektive ndikimet në mjedis dhe të zvogëloni rrezikun, të përmirësoni efikasitetin e burimeve dhe të rrisni ndikimin pozitiv në shoqëri dhe mjedis.

Përfitimet e arritjes së IEMA FOUNDATION CERTIFICATE :

 • Rritni perspektivat tuaja të karrierës
 • Kontribuoni plotësisht në qëndrueshmërinë mjedisore të organizatës suaj
 • E drejtë për anëtarësim të asociuar të IEMA (AIEMA)

Permbajtja e kursit:

IEMA FOUNDATION CERTIFICATE në kursin e Menaxhimit të Mjedisit mbulon:

 • Implications of global trends for the environment, society, the economy and for organisations
 • Sustainable business/governance principles
 • Environmental Principles
 • Major policy and legislation
 • Major tools, techniques, systems and practices to improve sustainability performance
 • The role of innovation in developing sustainable products, services and solutions
 • Data collection, analysis and evaluation
 • Research and planning for sustainable solutions
 • Effective communications and feedback
 • Stakeholder engagement
 • Tools and techniques to identify opportunities and risks
 • Environmental and sustainability performance improvement


Vlerësimi
IEMA FOUNDATION CERTIFICATE në Menaxhimin e Mjedisit vlerësohet nga një provim me zgjedhje të shumëfishtë 1-orëshe, i cili përfundon në internet.