Kurset IEMA u sigurojne punonjesve aftesite dhe mjetet e nevojshme per te ndihmuar organizatat te japin maksimumin ne aspektin mjedisor
PRSP ne partneritet me RRC ofron kurset online si me poshte:

  • Kurset e Kualifikimit të Zhvillimit Profesional IEMA Kurset e Fondacionit dhe Certifikatës sigurojnë njohuritë dhe kuptimin e kërkuar për t’u bërë një profesionist mjedisor dhe për të fituar anëtarësimin në IEMA.
  • Kurse të Qëndrueshmërisë së Mjedisit të IEMA-s
    Kurset “Aftësitë e Qëndrueshmërisë së Mjedisit për Vendin e Punës” janë krijuar për të ndihmuar organizatat të fusin qëndrueshmërinë mjedisore në operacionet e tyre të biznesit. Ka kurse për Forcën e Punës, Menaxherët dhe Drejtuesit.
IEMA Foundation Certificate in Environmental Management IEMA Certificate in Environmental Management
Online 40 ore kudo ne bote Online 120 ore kudo ne bote