Certifikata IEMA në Menaxhimin e Mjedisit ofron njohuri të hollësishme të mjedisit dhe parimeve të qëndrueshmërisë, dhe do t’ju armatosë me mjete dhe aftësi menaxhuese për të dhënë ndryshime pozitive.


 • Certifikata IEMA në Menaxhimin e Mjedisit është rruga për Anëtarësimin e Praktikuesit të IEMA (PIEMA)
 • Mesim online 120 ore mesimi + detyra

Ju drejtohet personelit që tashmë ka një nivel themelor të njohurive mjedisore / qëndrueshmërisë (të marra nga përvoja e punës ose përmes një kursi siç është Certifikata e Fondacionit IEMA).

Përfitimet e arritjes së Certifikatës IEMA në Menaxhimin e Mjedisit:

 • Rritni perspektivat tuaja të karrierës – shumë të vlerësuara nga punëdhënësit
 • Kontribuoni plotësisht në përmirësimin e qëndrueshmërisë mjedisore të organizatës suaj
 • Përmbush kërkesat për Anëtarësimin e Praktikuesit të IEMA (PIEMA)

Permbajtja e kursit:

Certifikata IEMA në Menaxhimin e Mjedisit përbëhet nga tre Module:

 

Module 1: Fundamentals of sustainability, business and governance

 • Implications of global trends for the environment, society, the economy and for organisations and the role of an environment/sustainability professional in overcoming these challenges
 • Sustainable business/governance models and principles

Module 2: Environmental principles, policy and legislation

 • Environmental principles
 • Major policy and legislation

Module 3: Environmental management/assessment tools and skills

 • Major tools, techniques, systems and practices to develop sustainable products and services and improve sustainability performance
 • The role of innovation in developing sustainable products, services and solutions
 • Data collection, critical analysis and information reporting to inform decision making
 • Problem identification and opportunity assessment for delivery of innovative and sustainable products and services
 • Effective communications
 • Stakeholder identification and engagement
 • Tools, techniques, systems and practices to identify opportunities and risks
 • Project and programme delivery to achieve performance improvements
 • Implementing change and transformation

Vleresimi

 • Detyrat për secilin modul – këto vendosen nga IEMA por shënohen nga RRC
 • Një vlerësim i kompetencës – ky është një aplikim praktik (ky formon Modulin 4 të programit) dhe i paraqitet IEMA-s për shënjimin.